Fler än de varslade slutade i Motala

Fler anställda har slutat i Motala kommun än vad kommunen varslade förra året.

Det visar personalenhetens siffror för 2004.

Kommunen varslade 147 personer medan antalet anställda minskade med 183 årsarbetare.

Samtidigt minskade lönekostnaderna i kommunen med 14 miljoner kronor och den korta sjukfrånvaron sjönk.