Landshövdingens femtio förslag hos regeringen

Ta bort gymmen för så kallade högriskfångar på fängelser, specialutbilda personal för den här gruppen intagna och låt inte personer med tung kriminalitet bakom sej vistas tillsammans i större grupper.

Det är några av de femtio förslag som Östergötlands landshövding Björn Eriksson idag överlämnade till justitieminister Thomas Bodström.

Björn Eriksson har på regeringens uppdrag utrett hur svenska fängelser kan bli säkrare. Han fick uppdraget i somras efter en rad uppmärksammade rymningar från olika fängelser i landet.

Till Sveriges Radio Östergötland säger Björn Eriksson att det som han tror kommer att bli svårast att genomföra och ta längst tid är det som är kopplat till personalpolitiken inom kriminalvården.

Det handlar om att utbilda anställda så att de enligt landshövdingen ”får en känsla av att det är fint att jobba på säkerhetsavdelningar”. Det handlar också om att man  anställer rätt folk, inte bara har vikarier och ser till att det blir slut med att ”fångarna tar över”.

Enligt Björn Eriksson så nickandes det godkännande för många av hans femtio förslag vid överlämnandet av utredningen.