Kriminalvårdens generaldirektör kommenterar utredningen

Lars Nylén, kriminalvårdens generaldirektör, konstaterar att Björn Eriksson rapport om hur svenska fängelser kan bli säkrare är ett kraftigt stöd för att fortsätta det arbete han inlett. Lars Nylén säger också att han är glad åt att det är mycket i hans arbete som överensstämmer med det Björn Eriksson iakttagit.