Sekretessbelagda listor blir offentliga

Polisens listor över saknade och identifierat omkomna svenskar efter Asienkatastrofen kommer att bli offentliga idag.

Det efter att regeringsrätten ändrat kammarrättens dom och förklarat att uppgifterna ska lämnas ut.
Rikspolisstyrelsen hade sekretessbelagt listorna och fick stöd av kammarrätten. Motiveringen var att anhörigas integritet skulle kunna kränkas om namnen blev offentliga.