Vinst och förlust för Intentia

Affärssystemleverantören Intentia, med kontor i Linköping, gjorde förlust under 2004. IT-bolaget redovisade en förlust efter skatt för helåret 2004 på 354 miljoner kronor. Under 2003 blev förlusten 411 miljoner kronor.

För fjärde kvartalet blev det emellertid en vinst på 90,9 miljoner kronor

Intäkterna för helåret sjönk med 4 procent till 3,0 miljarder kronor.

Intentia har 2350 anställda, varav 225 i Linköping.