Negativt resultat för Linköping

Det preiliminärta bokslutet för Linköpings kommun visar på ett negativ resultat, minus 87 miljoner kronor. Enligt de styrande politikerna är den främsta orsaken att kommunen måste betala tillbaka skatteintäkter till staten.

De olika nämnderna klarade sina budget bra, med undantag av omsorgsnämnden som har ett underskott på över 90 miljoner kronor.

Resultatet på minus 87 miljoner kronor är betydligt bättre än vad prognosen visade i augusti i fjol, då var siffran minus 172 miljoner.

Räknat på antalet Linköpingsbor blir underskottet 635 kronor per invånare.