HD prövar inte Motalafallet

Högsta Domstolen beslutade i dag att inte pröva hovrättens dom i det uppmärksammade fallet då en 13- årig Motalaflicka utsatts för sexuellt våld och hovrätten kraftigt sänkte de straff som fyra män dömts till av tingsrätten.

HDs beslut innebär att hovrättens dom står fast. I den sänktes bl a tingsrättens dom på 5 års fängelse för grov våldtäkt till 8 månader för sexuellt utnyttjande för en av männen och 2 av männen frikändes helt.

Högsta Domstolen har som vanligt inte motiverat sitt beslut men beslutet var väntat, eftersom en ny lag ska börja gälla i april.

Den innebär att straffen höjs när det handlar om att barn utsätts för sexuellt våld. Enligt experter på straffrätt behövs då inte någon principiell bedömning av HD nu.

Både flickans familj och de två män som dömdes av hovrätten har begärt att HD ska ta upp fallet.