Landstinget ser över antalet ambulanser

Nu ska landstinget se över antalet ambulanser i länet. Sedan akutmottagningen vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping öppnade igen för kirurgi och ortopedi nattetid, har behovet av ambulanstransporter från den östra länsdelen till Linköping minskat.

I samband med sjukvårdsreformen i mars i fjol då akutmottagningarna i Norrköping och Motala stängde nattetid tillkom totalt fyra extra ambulanser. Men sedan öppettiderna ändrats igen, har alltså även behovet av ambulanser förändrats.

Beslut om en reducering av ambulansresurserna tas av hälso- och sjukvårdsnämnden i mars och tidigast den 1 juni kan förändringarna träda i kraft.