Inget skadestånd till elever på campus Norrköping

Det blir inget skadestånd till dom studenter vid Campus Norrköping som var missnöjda med en nystartad musikproducentutbilning. Det har Justitiekanslern nu beslutat.

Två personer som började på utbildningen vid Linköpings universitet våren 2003 fann snart flera brister: det fanns inga kursplaner, lärarna var obehöriga, utrustning saknades och den utlovade examen existerade inte. Studenterna vände sig till Högskoleverket som kom fram till att det fanns fog för kritik. Studenterna krävde också skadestånd och den frågan har utretts av JK. Felaktiga upplysningar eller råd från en myndighet kan leda till skadestånd, men enligt JK går det inte att styrka sådana felaktigheter i det här fallet. Att det saknades kursplaner kan inte heller leda till skadestånd. Utlovad utrustning som dröjde kan möjligen betraktas som missvisande information, men inte felaktig, menar JK. Å att den utlovade examen inte fanns, berättigar inte heller till skadestånd.