Kriminalvårdens sparkrav oroar

Frivårdsenheter runt om i landet, bland andra Norrköping och Linköping, har tillsammans skrivit ett öppet brev till justiteminister Tomas Bodström. Enligt de anställda är situationen ohållbar eftersom det inte finns några pengar till dom uppdrag som finns idag.

Det mesta av frivårdens arbete handlar om att övervaka. Målet är att se till att den övervakade inte återfaller i kriminalitet och att underlätta för honom eller henne att komma tillbaka till ett normalt liv.