Försörjningsstödskontor förändrar

I Norrköping planerar Försörjningsstödskontoret att ändra både organisation och arbetssätt under våren.

Kontoret har fått en lägre budget i år än tidigare och måste därför dra in på både personal och lokaler. Enligt förslag till Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsnämnden ska antalet tjänster minska från 107 till drygt 80 och alla anställda ska ha en gemensam arbetsplats i centrala Norrköping i st f som nu vara uppdelade på 4 distriktskontor och en ledningsenhet.

Den nya organisationen innebär att personalen arbetar med sökande i en speciell livssituation i stället för att som tidigare arbeta med alla klienter inom ett specifikt geografiskt område i Norrköping.