Åklagaren lägger ner ärende om hotlista

Förundersökningen rörande den lista över homosexuella politiker, journalister och präster som tros ha kopplingar till naziströrelsen har lagts ner. På listan fanns flera östgötar.

Det var kammaråklagare Håkan Roswall som lade ner förundersökningen på grund av att det inte går att klargöra vem som ligger bakom listan.

Justitiekanslern, JK, har tidigare sagt att listan inte faller under frågor om grundlagsskydd och att det inte heller är ett ärende som rör tryckfriheten.

Istället anser JK att listan möjligen är ett polisärende i form av olaga hot eller hets mot folkgrupp.

Men nu är frågan alltså nedlagd även hos polis och åklagare.