Säkerheten dålig i skolornas kemisalar

Säkerheten i skolornas kemisalar i Linköping är otillräcklig.

Arbetsmiljöverket i Linköping har undersökt 15 skolor i kommunen och kan konstatera att det finns flera allvarliga brister.

Bland annat så saknas det riskbedömningar vid laborationer, säkerhetsutrustningen är undermålig och i flera skolor så saknas också den senaste informationen om olika kemikaliers farlighet.

Enligt arbetsmiljöinspektör Ulla Sernelius är anledningen att skolorna inte längre har den tid som behövs för att skapa en säker laboratoriemiljö.

-Man har tillexempel tagit bort institutionsansvaret för kemidelen på många skolor, säger hon.