Stormen fyller skafferiet för för vilda djur

Efter ovädret och stormen Gudrun tidigare i år så kan antalet hjortdjur komma att öka.

Det säger Klas Lindström som är jaktvårdskonsulent på Jägarförbundet.

När den stormfällda skogen tas bort växer nämligen mycket lövsly upp som är utmärkt föda för älgar, rådjur och hjortar.

Att Sverige satsat så ensidigt på granplaneringar är enligt Klas Lindström något som gjort att viltet har svårt att hitta tillräckligt bra föda.

Nu hoppas han på att en positiv konsekvens av stormen kan bli att även tall och olika lövträd planteras, inte bara för att de är stormtåligare utan alltså för att öka tillgången på mat för de vilda djuren.