Snart besked från Miljööverdomstolen om bullerisolering

I vår kommer det slutliga avgörandet om banverket ska tvingas bullerisolera hus utmed stambanan genom Mjölby kommun.

Det är miljööverdomstolen som avgör om banverket ska tvingas till bullerdämpande åtgärder redan nu, eller om det kan vänta i fem år.
Ungefär 100 tåg per dygn passerar tätt inpå samhällen som Sya och Mantorp i Mjölby kommun. Tågen har alltid passerat där, men boende tycker att det blivit mer störande med de nya snabbtågen.
Just Mantorp är extra utsatt, säger Mjölbys miljöchef Bo Johansson.
Banverkets egen utredning visar att ett 90-tal hus behövver bullerisoleras för att få ned ljudnivåerna nattetid, samt att ett 30-tal hus behöver skyddas av plank för en acceptabel utemiljö. Det skulle ha gjorts före årssskiftet enligt miljödomstolen.
Men Banverket vill åtgärda andra sträckor först och låta Mjölby vänta till år 2010.
Därför har banverkat överklagat till miljööverdomstolen, som fattar beslut i vår.
Bo Johansson tycker Mjölby kommit i kläm.