Viktigt att följa regler för elitidrottsmän och kvinnor

Idrottsrörelsen har en viktig roll när det gäller policyn för hur idrottsmän och -kvinnor ska uppföra sig gentemot sitt lag och sina kamrater.

Det menar länsidrottschef Kjell Augustsson med anledning av den senaste tidens skandaler, dels med LHC:s hockeyspelare och dels inom Norrköping Dolphins där det förekommit rattfylla och misshandel.

Kjell Augustsson säger till Sveriges Radio Östergötland att det kan bli aktuellt att sammankalla elitklubbarna för att diskutera etik och moral.