Nödbroms sparade miljoner åt Linköpings kommun

Linköpings kommun räknar med att ha sparat 38 miljoner kronor på att vara mer återhållsam med exempelvis resor ,övertid och sammanträden.

Det var förra våren som kommunstyrelsen införde restriktioner och att dra i nödbromsen hade bra effekt på kommunens ekonomi.
Det socialdemokratiska kommunalrådet Lena Micko är särskilt nöjd med en sak att resekostanderna minskat och att anställda varit mer noggranna mer hur man löser vissa frågor för att mötas.
Kommunens kostnader för konferenser och traktamenten minskade med 25 procent, vilket sparade fem miljoner kronor. Övertiden minskade med 37 procent, en besparing på 13 miljoner. Färre inköp sparade fem miljoner till. Däremot går det inte att räkna fram någon besparing på färre mobilsamtal.
Den största besparingen förra året var dock att antalet visstidsanställda sjönk med 267 personer.
Men att mycket kunde sparas bort är inte detsamma som att det inte behövdes, säger Lena Micko.