Sexbrottslag fastställd av justitieutskottet

I går fick den nya strängare sexualbrottslagen sin slutliga utformning fastställd av justitieutskottet. Efter beslut i Riksdagen den 2 mars kan den därmed börja gälla fr om april som planerat.

Men miljöpartisten Helena Hillar Rosenqvist från Ödeshög är ändå besviken. Hon krävde att justitieutskottet skulle föreslå att lagen ska gälla omedelbart efter Riksdagens beslut i mars. Detta för att förhindra att våldtäktsmän får mildare domar som i Motalafallet i avvaktan på den nya sexualbrottslagen.

Enligt Justitieutskottet ska det gå 4 veckor mellan beslut och gällande lag, men Helena Hillar Rosenqvist hoppas nu att Riksdagen går på hennes linje.