Luftfartsstyrelsen invigd

Klockan 11 invigdes den nya myndigheten Luftfartsstyrelsen i Norrköping. Infrastrukturminister Ulrica Messing samt landshövding Björn Eriksson är där och invigningstalar.

Luftfartsstyrelsen kom till efter en delning av Luftfartsverket den 1 januari i år. Luftfartsverket är numera ett rent affärsverk. Luftfartsstyrelsen har myndighetsrollen och ansvarar för regler, tillstånd och tillsyn inom svensk luftfart.