Ansvariga lovar bättre snöröjning vid hållplatser

Snöröjningen på spårvagns- och busshållplatserna i Norrköping ska både bli bättre och utföras snabbare. Det säger såväl ansvariga på kommunens Gatu- och parkkontor som de entreprenörer som anlitas för arbetet.

- Vi ska naturligtvis se över helheten, säger Niclas Gunnar som är verksamhetschef på Gatu- och parkkontoret i Norrköpings Kommun

Snöröjning ska starta när snödjupet är 5 cm och vara klart på prioriterade vägar efter 4 timmar. Efterarbete som exempelvis hållplatsröjning ska vara klart inom 6-8 timmar och enligt Niclas Gunnar är hållplatser är prioriterade, dvs de ska tas om hand även om vägen där de ligger inte är prioriterad.

Niclas Gunnar tycker att det är rimligt att entreprenörer kan behöva mer tid för snöröjning när det blir extra mycket snö, men säger att kommunens olika ansvariga för vinterväghållningen ska skärpa uppmärksamheten på snöröjningen.