Nervöst i Motala

I Motala är oron nu stor efter gårdagens besked från vitvarutillverakren Elektrolux. Och trots att företaget tonar ned hotet om att lägga ned tillverkningen i Motala känns det inte bra, det menar anställda vid Electrolux.

Birgitta Tegidius är chef för Arbetsförmedlingen i Motala, där framför allt arbetslösheten bland ungdomar är hög. Och hon menar att det finns en ständig oro för att något ska hända de stora företagen. De åtgärder hon vill se för att vända trenden är dels ett kommunalt ansvar men också ett gemensamt arbete i hela kommunen där företag, organisationer och kommunen strävar åt samma håll.

Johan Andersson, socialdemokratiskt kommunalråd i Motala, erkänner att han blev oroad efter utspelet om Electrolux igår men han poängterar att Motala koomun har garden uppe. Och till infrastrukturminister Ulrika Messing, som besökt länet idag, vill Johan Andersson framföra att man måste se till att föverkliga delar av Motalapaketet och framför allt då infrastruktursatsningen.