Timmer utmed vägarna kan orsaka olyckor

Timmer som lagras vid vägarna efter stormen för några veckor sen kan bli en trafikfara. Det befarar Vägverket som nu uppmanar skogsägare och de som transporterar ut timmer från skogen till vägkanterna att ta kontakt med verket. 

I Östergötland är det framförallt i de södra delarna av länet som problemen kan uppstå.

Jörgen Gustavsson, projektledare på Vägverket i Linköping säger till Sveriges Radio Östergötland att problemen kan bli än större då tjälen släpper.

- Det finns då risk för att marken ger vika, vilket kan ge upphov till skador både på vägar och skogsmark.