Krav på åtgärder från Motala

Trots att det nu gått två år sedan det så kallade Motalapaketet arbetades fram har väldigt lite hänt och när infrastrukturminister Ulrica Messing besökte länet igår fick hon flera påminnelser om kraven i paketet, som kom till i samband med SCI:s nedläggning på orten. 

Det mest konkreta förslaget i det så kallade Motalapaketet var att prioritera en breddning av riksväg 50 och en förbifart över Motalaviken. Men när nu regeringen försöker vara General Motors till lags har en bättre väg till Saab i Trollhättan fått förtur.

Motalas kommunalråd Johan Andersson och länsrådet Magnus Holgersson besökte näringsdepartementet för en månad sedan och fick då beröm för ett mycket fint paket, men ingen på departementet verkade arbeta med Motalafrågorna.

Därför passade landshövding Björn Ericsson igår på att påminna infrstrukturminister Ulrica Messing om det.

- Om farhågorna för att Electrolux ska skära ner sin verksamhet i Motala skulle besannas måste projektet sjösättas, sa Björn Eriksson.