Ny park anläggs i Motala

I sommar kommer Motalaborna få en ny park att vistas i.
Ett av kommunens grönområde på väster bredvid Råssnässkolan kommer att rustas upp och utvecklas.

Enligt planerna kommer den bestå av tre delområden som har olika funktioner.
Ett område fylls av aktiviteter såsom en skateboardbana, en fotbollsplan och eventuellt en beachvolleyplan.
Ett område blir en grön park med en lugnare miljö med exempelvis grillplatser och det tredje området vänder sig till de äldre i form av att där skall det finnas boulebanor och kolonilotter.
Investeringskostnaden är beräknad till 1,3 miljoner kronor, och finansiär är Motala kommun tillsammans med bostadsstiftelsen Platen.
Detta är ett led i att vi nu ser över våra grönområden i kommunen, hur de kan utvecklas. I dag har vi för många grönområden och nu tittar vi på om de till exemplel kan bebyggas, säger Anders Ledskog som är teknisk chef i Motala kommun.