Kommunalråd riktar kritik mot landshövdingen

Kommunalråden Lena Micko och Mattias Ottosson uttrycker nu sin förvåning över landshövding Björn Erikssons uttalande om att staten ska dra in stödet till Norrköpings och Linköpings flygplatser så länge kommunerna inte är överens och något beslut i flygplatsfrågan har fattats.

De båda politikerna menar att Björn Eriksson har ett ansvar för den regionala utvecklingen.
Kommunalråden tycker också att landshövdingens förslag är märkligt eftersom kommunerna inte har något beslutanderätt vad gäller framtiden för dom båda flygplatserna.