Universitet i Linköping saknas på viktigt lista

Statliga Vetenskapsrådet har utsett de tio bästa forskningsmiljöerna i Sverige, men Linköpings universitet finns inte med på listan.

Universitetet finns inte ens med bland de 27 forskningscentrum som de tio främsta valts ut ifrån.
Det är en grupp av internationella experter som rankat de främsta forskningsmiljöerna i Sverige och Vetenskapsrådet ska satsa extra pengar på de kommande fem åren.