Länsarbetsnämnden vill se fler privata friårsplatser

Nu vill Länsarbetsnämnden att fler platser för så kallat friår ska skapas inom det privata näringslivet. En stor del av de ansökningar som hittills har kommit in kommer från den offentliga sektorn, men där är det svårt att tillsätta platser på grund av arbetsrättsliga regler.

Friårsplatserna skall i första hand tillsättas med arbetssökande ur de prioriterade grupperna långtidssjukskrivna, arbetshandikappade och med invandrarbakgrund.

Hittills har 130 personer i Östergötland beviljats friår. Länet har 552 platser att tillsätta under 2005.