Hemtjänsten kostsam i Linköping

Hundra personer i Linköping har så mycket hemtjänst att det skulle löna sej för kommunen om de flyttade till ett vårdboende istället.

Nu har kommunen beslutat att låta hemtjänstens områdeschefer personligen informera de berörda hemtjänsttagarna om möjligheten till en flytt.

Linköpings omsorgsnämnd skulle spara 19 miljoner kronor per år på att de hundra hemtjänsttagarna flyttade hemifrån.

De berörda har mer än 120 timmars hemtjänst i månaden. Detta omfattar inte personer som bor hemma och får vård i livets slutskede.