Ungdomsförbund kommenterar landshövdingens inlägg i flygplatsfrågan

Även det socialdemokratiska ungdomsförbundet i Östergötland reagerar nu mot landshövding Björn Erikssons uttalande om att dra in det statliga stödet till flygplatserna i Linköping och Norrköping så länge kommunerna inte har enats om flygplatserna framtid.

Enligt förbundets ordförande, Christoffer Karlsson, riskerar landshövdingens syn på den regionala utvecklingen att hämma den process där Norrköping och Linköping försöker att samarbeta.

Även dom socialdemokratiska kommunalråden Lena Micko och Mattias Ottosson har utryckt sin kritik efter gårdagens uttalande från Björn Eriksson.