Plus i kassan för Linköpings universitet

Linköpings universitets bokslut för 2004 visar på ett överskott på en miljon kronor. Ett tidigare underskott på 47 miljoner kronor för 2003 har vänts till ett positivt resultat.

Enligt universitets ledning beror vinsten delvis på att ökningen av personalkostnaderna bromsats upp genom att många tidsbegränsade anställningar inte förlängts och att antalet anställda har minskat med 80 personer.

Rektor Mille Millnert säger att resultatet ger ett ökat handlingsutrymme men att universitet fortfarande kommer att få hålla en stram budgetpolitik.