Personalbrist drabbar demensboende

Nu slår personal på sjukhems- och demensboendet Dalgården i Söderköping larm. Anledningen är att man är så lite personal att de inte hinner att sköta om de boende som exempelvis att hjälpa dem att duscha. Vissa tillfällen har man varit en personal på åtta boenden.

Therese Egeberg som är undersökterska på Dalgården berättar exempelvis att det har hänt att hon har fått lägga boende för kvällen vid halv två på eftermiddan eftersom hon annars inte skulle hinna med övriga pensionärer och alla övriga sysslor.

Trots att behovet av personal är stort så beslutade Söderköpings kommun strax innan jul att dra ner på antalet vikarier inom äldreomsorgen och hemtjänsten i år eftersom det fattas pengar.