Förlust för IT-företaget Technology Nexus

IT-Företaget Technology Nexus, som sysslar med IT-säkerhet, redovisar en förlust efter skatt på 76 miljoner kronor för helåret 2004.

Det är en ökad förlust i jämförelse med året innan och även nettoomsättningen minskade jämfört med 2003. Nexus har sitt säte i Linköping där ca 20 av företagets 250 anställda arbetar.