Socialnämnden ser över demensboende i Söderköping

Söderköpings ordförande för socialnämnden, Katarina Karlberg, centerpartist, svarar nu på kritiken om personalsituationen på sjukhem och demensboendet Dalgården.

-Situationen är skör, säger hon, appråpå kritiken från de anställda.

Katarina Karlberg har tidigare i veckan träffat de som arbetar på hemmet och hon säger att hon är beredd se över verksamheten eftersom hon tycker att den är skör.

Exempelvis kan det bli så att färre pensionärer får bo på Dalgården.