Nej till mer näringsämnen i Motala ström

Miljöskyddnämnden i Norrköping accepterar inte företaget Fiskebyboards ansökan om att släppa ut mer näringsämnen i Motala ström.

Fiskeby board vill öka sin produktion av förpackningskartonger och har i samband med det ansökt till miljödomstolen om att få släppa ut mer näringsämnen. Miljöskyddsnämnden i Norrköping som yttrar sig i ärendet skriver att en utökad produktion inte får innebära att mer näringsämnen läcker ut eftersom det ökar på problemet med övergödning.