Tågen rullar normalt

Tågtrafiken i länet går nu som planerat med undantag för mindre förseningar på cirka fem minuter, det uppger Banverket.

Det finns fortfarande några växlar som skall kontrolleras i Norrköping men det påverkar alltså inte trafiken i någon större omfattning.

Det var igår som Banverket gick ut med att järnvägsväxlar av en ny typ kunde orsaka säkerhetsproblem och tågen fick då köra i reducerad hastighet tills växlarna var kontrollerade.