Östergötland idag

Östgötsk vårdpersonal redo för hjälpinsats

4:08 min

Idag lyfte det första svenska planet med hjälputrustning till Filippinerna. Samtidigt förbereder sig nu Katastrofmedicinskt centrum i Linköping för en insats.

Hittills har Katastrofmedicinskt centrum i Linköping inte fått någon förfrågan om att delta i hjälparbetet i Filippinerna, men man räknar med att det ska komma en sådan inom kort.

– Ja, det skulle jag tro. Landstinget i Östergötland är ju ett av de landsting i Sverige som har tagit på sig rollen att vara jour vid den här typen av händelser, säger Tore Wikström, professor vid Katastrofmedicinskt centrum.

Det kommer i så fall handla om medicinska insatser. I nuläget finns det ett 20-tal läkare och sjuksköterskor inom landstinget i Östergötland som är specialutbildade för den här typen av insatser.

– Vi kommer ju då att ta ut dem som har möjlighet att åka med kort varsel och det kan väl bli då någon gång under den här veckan, säger Tore Wikström.