Motala

Intresset för skiffergas ökar

8:09 min

Intresset för skiffergas som energikälla ökar i Europa. I Sverige provborrar bland annat företaget Gripen gas efter gas i ett alunskifferbälte i trakten runt Motala. 

– Man behöver inte göra något, den strömmar ut av sig själv, säger Stephen Crabtree, geolog och vd för Gripen gas.

Han visar hur gasen pyser upp av eget tryck ur provhålet i trakten av Motala. Gripen gas har borrat åtta hål, varav det finns gas i sju.

Gasen har hög kvalitet och består till 97 procent av metan, säger Stephen Crabtree, men ännu vet bolaget inte om det är ekonomiskt försvarbart att gå vidare med planerna på att utvinna gas.

Skulle det bli så, är i alla fall inte aktuellt med den kontroversiella metoden fracking som använts i USA, där man spräcker berget och pressar upp gasen, säger Stephen Crabtree. 

– Även om vi skulle vilja, så ligger gasen här alldeles för grunt för fracking, på omkring 100 meters djup. I så fall skulle gasen strömma ut i grundvattnet. 

I USA ligger gasen på flera hundra meters djup eller mer.

Gripen Gas har också tillstånd för provborrning under Vättern, i ett område som sträcker sig västerut från Motala. Det är oroande säger Johan Elwing som är ordförande i  nätverket Aktion Rädda Vättern:

– Det handlar ju om alunskiffer som är den skitigaste mineral vi kan tänka oss i naturen. Att man ska borra efter skiffergas i Vättern, som är en dricksvattenstäkt, är helt otänkbart.

Stephen Crabtree säger att Gripen Gas i så fall ska använda en säker teknik som ska isolera borrhålen från Vätterns vatten, men den Johan Elwing ger inte mycket för en sådan försäkran.

– Det säger alla prospekterande gruvbolag. De är alltid miljövänliga och använder den senaste tekniken, men det stämmer inte. De skitar ned mycket mer än de har tillstånd till.