Östergötland

Nationellt centrum ska bekämpa bedrägerier

1:20 min

Nu har polisens nya satsning med ett nationellt bedrägericenter i Stockholm inletts. Tanken är att poliser från hela landet bland annat ska få lättare att upptäcka bedrägeribrott som hänger ihop.

Christoffer Wedelin är chef för det nya bedrägericentret som han tror kommer bli en betydelsefull resurs för exempelvis polisen i Östergötland.

- När ett ärende kommer in i exempelvis Östergötland så kan de kontakta nationella bedrägericentret för att se om det finns även på andra ställen och sedan avgöra var det bäst kan utredas bäst, säger Wedelin.

Bedrägeribrotten ökar kraftigt i Sverige och polisen har blivit allt sämre på att utreda dem. Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet har andelen uppklarade bedrägeribrott minskat från 15 procent 2010 till 9 procent 2012.

I Östergötland är uppklarningsprocenten bättre än i många andra delar av landet, men den negativa trenden gäller även här.  Här har andelen uppklarade bedrägeribrott minskat från 24 procent till 17 procent under samma period.