Östergötland

Säkrare snörjning på järnvägsspåren i vinter

I vinter vill Trafikverket öka säkerheten för personal som röjer snö från järnvägsspåren. Därför ska spår som röjs stängas av för trafik under arbetet.

Olyckorna och tillbuden har ökat och för tre år sedan omkom en man i samband med snöröjning vid Linghem.

När den här säsongens snöröjning börjar kommer trafiken att stoppas och det har beslutats i samråd med entreprenörerna. Trafikverket tror inte att förändringen ska påverka tågtrafiken särskilt mycket.