Norrköping

Sopupphandling överklagas

Återvinningsföretaget IL Recycling överklagar domen om sopupphandlingen i Norrköping till högsta instans, Högsta förvaltningsdomstolen.

I oktober slog Kammarrätten fast att det var rätt av Norrköping kommun att utesluta företaget från upphandlingen som är värd 300 miljoner kronor då bolaget tidigare begått flera avtalsbrott och bland annat tippat avfall på fel plats.

IL Recycling vill nu att Högsta förvaltningsdomstolen begär in ett förhandsbesked från EU-domstolen för vad som ska gälla.