Ydre/Kinda

Mycket mjölk från Ydre och Kinda

Ydre och Kinda hör till de kommuner i landet som producerar mest mjölk räknat per invånare. Ydre, som är fjärde bäst av kommunerna, producerar närmare 3 900 kilo mjölk per invånare och år.

Kinda kommer på femte plats i landet med lite drygt 3 000 kilo. Det visar siffror från Lantbrukarnas riksförbund. LRF.

Överlägset mest mjölk produceras i Borgholm på Öland med drygt 8 100 kilo per invånare och år.