Östergötland

Långsam polis får böta

En polischef i Östergötland har fått dagsböter för att ha dröjt med att utreda brott. Enligt en strafföreläggande ska polismannen betala dagsböter på sammanlagt närmare 15 000 kronor, skriver Dagens Nyheter idag.

Brottet ska ha begåtts under åren 2009-2011 då polisen var chef för utlänningsroteln.

Ett trettiotal anmälningar om brott mot utlänningslagen hann preskriberas innan brotten utreddes.