Östergötland

Nya nätdroger ett problem för polis och sjukvård

1:24 min

Användningen av nya nätdroger har ökat markant i Östergötland och det skapar stora problem för polis och sjukvård, som ofta inte vet hur man ska ta hand om personer som använt de nya drogerna.

Användningen av nya droger som finns att köpa på internet ökar hela tiden. I många fall är preparaten och dess effekter helt okända, vilket gör det svårt för till exempel polisen att veta hur en drogpåverkad person kommer att agera.

– Det blir svårt för oss att ingripa för ibland är det en oförutsägbar reaktion som kan komma. Preparaten är inte kända och inte klassificerade och inte heller  brukaren har någon kunskap om vad man tar, säger Mikael Kinnå chef för kriminalunderrättelsetjänsten i Östergötland.

Av de 28 000 droganalyser som SKL i Linköping gjorde förra året var en tredjedel sådana som kategoriseras som övrigt, alltså nya preparat som nätdroger och narkotikaklassade läkemedel, det är fem gånger så många som under 2005.

En del av dem som tar de nya och okända drogerna hamnar på akuten, men även inom sjukvården är det i många fall svårt att veta hur man ska hjälpa de drogpåverkade patienterna.

Ulrika Heimdahl, läkare på akuten i Linköping, säger att det kan vara väldigt svårt att få besked om vad patienterna har stoppat i sig och att det gör behandlingen komplicerad. 

– Jag behandlar och stabiliserar, det jag kan göra. Och försöker få fram vad de har tagit, men det är ett pussel, säger Ulrika Heimdahl.