Ydre/Kisa

Vanligare att kommuner samarbetar

0:53 min

Det blir allt vanligare att kommunerna samarbetar med sina grannkommuner i olika former. Inte heller länsgränserna är alltid något hinder. Till exempel kan alkoholhandläggare ha hand om serveringstillstånden i ett annat län.

Att flera kommuner går ihop och har samma handläggare som sköter serveringstillstånden finns det flera exempel på. Vimmerbys handläggare har till exempel hand om restaurangerna i östgötakommunerna Ydre och Kisa. På så vis kan en person på heltid ägna sig åt en uppgift istället för att splittra sig på flera.

Drivkraften för kommunerna att samarbeta är ofta just en fråga om att upprätthålla kompetensen. Att hitta duktiga chefer är inte heller självklart enkelt för små kommuner, men går de samman och bildar ett gemensamt kommunalförbund så behöver de bara en chef.

Enligt Sveriges Kommuner och landsting, SKL, har antalet samarbeten mellan kommunerna ökat stadigt de senaste fem åren och i dag finns både kommunalförbund, gemensamma bolag och numera även flera gemensamma politiska nämnder.

Enligt SKL finns i dag inget som tyder på att utvecklingen inte skulle fortsätta.