Ydre

Provsvar visar godkända dioxinhalter i Ydrefors

1:51 min

De provsvar som hittills kommit från det nysanerade gamla sågverksområdet i Ydrefors visar godkända dioxinvärden. En ny metod testas för att rena den bortforslade jorden.

– Om vi tar schaktsaneringen i jorden så har vi fått svar på alla bottenprover för dioxiner och det är godkänt. Vi har ett ämne till, pentaklorfenol, som vi ska undersöka. Det är inte det som har varit styrande här så vi tror inte det är något problem. Men vi tar det i alla fall på de djupaste ställena för att vara säkra, säger Ebba Wadstein som är Ydre kommuns projektledare vid saneringen i Ydrefors.

Att det är godkänt betyder inte att det är helt borta. Det finns fortfarande gifter kvar i marken?

– Dioxiner finns överallt, vi har det ju i bland annat bröstmjölk också. Men det är väldigt låga halter som finns kvar i Ydrefors, vad vi har sett. Grejen är ju att det ska vara utan risk för människor som visats där - i ett friluftsområde. Det är det vi haft som åtgärdsmål.

Däremot är saneringen inte anpassad för att det till exempel ska gå att bygga bostäder på marken framöver, säger Ebba Wadstein. Naturvårdsverket betalar bara för att det ska gå att fortsätta använda marken som tidigare.

Hittills har farligt avfall i form av jord gått till förbränning. Men jorden från Ydrefors ska saneras i ett test av en ganska ny metod som kallas kemisk oxidation och som kan vara billigare än förbränning, säger Ebba Wadstein.

– Vi hoppas att det går bra för det behövs nya metoder för behandling av dioxiner. Vi har ju många sågverk i Sverige och dioxinföroreningarna är  ovanligt stora här grund av att vi har doppat virke. Det blir då en föroreningsrest från virket. Det kommer att bli fler saneringar här i länet.

De provsvar som kommit hittills från kvarvarande jord i Ydrefors har alltså fått godkänt när det gäller dioxininnehåll. Men flera prover ska tas och en större analys ska göras.

– Det kommer att bli en riskbedömningsrapport efteråt där man tittar på alla värden och går igenom allt ordentligt. Men allt ser positivt ut för att  åtgärdsmålen ska kunna nås, säger Ebba Wadstein.

Fotnot: Sedan intervjun gjordes har det kommit besked om att även proverna på pentaklorfenol i det sanerade området är godkända.