Norrköping

Kommunerna söker fler SFI-lärare

1:45 min

I Norrköping och övriga länet finns just nu ett stort behov av SFI-lärare. Det beror bland annat på att antalet utbildade lärare inte kan möta den ökade flyktingströmmen.

– Det beror till största delen på att många som flyr konflikten i Syrien kommer hit, säger Anders Frick som är ansvarig för Svenska för invandrare på Komvux i Norrköping.

Just nu undervisar drygt 40 SFI-lärare i Norrköping cirka 1000 elever. Till sommaren är prognosen att 1150 personer lär sig svenska på SFI i Norrköping. Som jämföresle kan nämnas att siffran för tio år sedan var 400. Det är en rättighet att få gå på SFI.

– Är man folkbokförd i den kommun man kommer till är det en rättighet att kunna studera SFI. Kommer man genom arbetsförmedlingen ska vi erbjuda studiestart inom en månad, och övriga invandrare inom tre månader. Det är något som vi lever med hela tiden -- att vi måste ordna studiestarter för alla som vill läsa, säger Anders Frick.

Medan föräldrarna går på SFI så får deras barn lära sig svenska i vanliga skolan. Och där rekryteras det också för fullt i Norrköping.

– Det är en ström av nyanlända familjer till Norrköping och Sverige i allmänhet som har ökat. Det ställer krav på skolgång, och i vårt ansvar ligger det nu att upprätta det som vi kallar för internationella klasser – klasser med nyanlända barn som behöver inslussning i den svenska grundskolan, säger Ola Söderström, rektor på Klockaretorpsskolan.

Men det är inte helt lätt.

– Det är svårt att rekrytera lärare med kompetensen att undervisa barn med svenska som andraspråk och som har rätt utbildning. Det går ganska lätt att få den kompetensen i årskurserna 1 till 3, men i de år som följer är det svårare, säger Ola Söderström.

Gustaf Larsson
nyheter.ostg@sverigesradio.se