Rekordstora utgrävningar krävs för Ostlänken

1:25 min

För att byggstarten av järnvägsbygget Ostlänken inte ska bli försenad krävs det att de arkeologiska undersökningarna kommer igång det här året. Enligt antikvarie Magnus Djerfsten på länsstyrelsen i Östergötland det är ett av det största arkeologiska projektet som genomförts i landet.

 

Det är en sträcka på över 15 mil och ett område genom tre län med extremt många fornlämningar som ska utredas. Antikvarie Magnus Djerfsten kommer att jobba heltid enbart med ostlänkenprojektet

Politikerna har sagt att den dubbelspåriga tågsträckan från Järna i norr till Linköping i söder ska börja byggas 2017.

Innan dess ska Trafikverkets ansökan om att få börja bygga banan lämnas in och det kommer inte att ske förrens till hösten 2014 och sedan ska regeringen godkänna ansökan och det tar cirka ett år.

Så det är ont om tid att hinna få allt klart innan 2017, enligt Magnus Djerfsten.

De arkeologiska undersökningar kommer att ta minst fyra år och därför är länsstyrelsen angelägen om att komma igång i år.