Motala

Stor arbetsbelastning på socialen i Motala

1:50 min

Allt fler och tyngre ärenden gör att anställda på socialkontoret i Motala har fått en allt för stor  arbetsbörda. Därför kräver nu ansvariga chefer för socialkontoret mer resurser.

– Det finns problem eftersom personalresurserna inte räcker till och konsekvensen av det blir att vi måste göra tydliga prioriteringar, säger Monika Hahn myndighetschef på socialförvaltningen i Motala.

I en tjänsteskrivelse till politikerna beskriver cheferna för socialkontoret situationen på flera avdelningar som ohållbar. Vuxengruppen, som i första hand jobbar med missbruksfrågo,r är en av de avdelningar som fått allt mer att göra sedan missbruket ökat markant i Motala. Och dessutom förekommer missbruket bland allt fler ungdomar. Utredningsgruppen för barn och ungdom är ett annat exempel.

Gruppen får allt fler och mer komplicerade ärenden på sitt bord. Samtidigt har kravet vad gäller utredningskvaliteten skärpts. Det har gjort att situationen inom utredningsgruppen är akut, säger Kerstin Lindvall som är chef för avdelningen.

– Just nu är det väldigt tufft, jag är den som leder och fördelar arbetet till gruppen och är mån om att personalen orkar komma till jobbet i morgon. Det kan jag vara orolig för.

Under gårdagen fick politikerna på socialnämnden i Motala information om situationen på socialkontoret. Åke Wännman, socialchef i Motala, berättar vad som framkom under mötet.

– De anser att situationen är akut på utredningsgruppen för barn och unga, och därför har jag fått i uppdrag att komma med förslag på omdisponeringar.