Forskare: Så bör man göra när befolkningen minskar

1:46 min

Många kommuner gör fel när de tar fram en strategi för att öka befolkningen och behålla invånarna. Det anser Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi vid Högskolan i Jönköping.

Istället för att ta fram en strategi för att växa borde man istället fokusera på hur man ska minska och där är inte alla kommuner i dag, enligt Charlotta Mellander.

– Vi har varit fokuserade på att växa i alla lägen men vi vet att hälften av Sveriges kommuner inte växer längre.

Över 80 procent av landets kommuner tappar unga som är under 30 år och det är något att vara orolig för menar Charlotta Mellander.

– Jag tror att man ska vara orolig. Det här har jättestora effekter för att nu har vi vissa regioner som går oerhört bra och vissa regioner som tappar jättemycket. På sikt blir det här något som politikerna måste förhålla sig till, säger Mellander

Det är ett måste att kunna behålla befolkningen för att kunna behålla skatteunderlaget som betalar skolor, gator och äldreomsorg. Men när kommunerna kämpar emot detta så har de ofta fel fokus. Att vända urbaniseringen är i stort sett omöjligt och istället borde de då ta fram en strategi för hur de ska minska befolkningen, hävdar Charlotta Mellander.

– Jag tror att vissa är närmare där än andra. Det beror på hur mycket man har jobbat med det här på platsen.

I eftermiddag i P4 Jönköping är befolkningsfrågan en av alla frågor som tas upp i det Valhäng om kommunfrågor som hålls inför valet, där runt 20 politiker från länets kommuner debatterar. Charlotta Mellanders tips till politikerna är i många fall att tänka om.

– Hur hanterar vi det här läget, kan vi komma på nya strategier genom att till exempel samverka med grannkommuner så att man fortfarande kan bibehålla de viktigaste funktionerna.