Östergötland

Motorcyklister kräver säkrare vägräcken

1:31 min

Motorcyklister löper stor risk att dödas om de kraschar in i vajerräcken på våra vägar. Det anser föreningen Sveriges Motorcyklister (SMC) som nu kräver att Trafikverket byter ut farliga mitt- och sidoräcken på vägarna.

Omkring 30-40 motorcyklister dör varje år i olyckor i Sverige. Hittills i år har 22 personer dött i en motorcykelolycka. Sex av dessa har dött efter att dom kört in i ett mitt- eller sidoräcke på en väg eller att de slungats mot ett räcke.